λ is kewl.

#!/usr/bin/python
# wever babiloni, lisp-stajl

def cont(n,d,k):
    if k==0:
        return 0
    else: # tagid li, lama cariq nekudotajim haele?
        return n(1)/( d(1) +
            cont( lambda x: n(x+1) , lambda x: d(x+1), k -1))

print "jaxas haZahav:"
print 1 + cont( lambda x:1. , lambda x:1 , 15)
print "worew wtajim:"
print 1 + cont( lambda x:1. , lambda x:2 , 15)

# ha! pajton hu kmo lisp yim uajt-spejs bimkom sograjim ;)
# TODO: oto davar aval yim Tejl-Rekusja!