haMaqwefa haRiwona * : sipur-yam slavi (Using lat-heb-0.03)

Payam, lifnej harbe wanim, hajta baxura ceyira veJafa, weGara beVajit katan, lejad haKfar.
kimyat kol jom, hajta holeqet laJayar, leesof pitrijot veYasabim.
Jom kajic exad, jac'a laJayar kehargela, levuwa beSimlat kajic, veGlima
uMecujedet beSal haPitrijot wela.
haWamajim haju tqulim, veHofiyu rak mispar yananim.
Leaxar wehaSal wela hitmala yad haxeci, hirgiwa ki haAvir nihja kaved, lax,
veXamim, veCafta ki holeq laredet gewem. biqdej lo lehitratev, pawta et
bgadejha, heqnisa otam laSal, veKista otam yim haGlima; et haSal, henixa mitaxat laSixim.
Lo yavru regayim mispar, veAqen, haWamajim hitkasu yananim, vuMatar gewem
nora el haAdama.
tiput haGewem cinenu et gufa, beJom kajic xam ze, hi patxa et piha, lityom
min haTipot haDakot, kol-kaq samxa, weHexela lirkod baGewem.
leAxar dakot mispar, hivhiru haWamajim, vehaGewem pasak, lakxa et glimatah,
veHiwtamwa ba keMagevet, bimhera lavwa et bgadejhah haJvewim, veHimwixa leLatek pitrijot.
Lefetay, raata panim wel iw mabit ba, meyal camrot haYecim, veRaara dmut
adam gavoha joter miyec; haDmut hexela lehitkarev ejleha, aval keQol
weHitkarva haDmu, kaq gam katna, yad weHigiya ejleha panim mul panim, haja haIw rak kcat joter gavoha mimena.
Bgadav hjo retuvim udvukim leGufo, veLo xaw beNoax...
Amar haIw: "aha! Ejze min kiwuf mufla hu ze! bgadaj retuvim vedvikim,
aq veBgadajiq jevewim legamraj! Wmi hu Lewi, haRuax wel haJayar haZe. Makir
ani kan kol kiwuf veQol yesev-leMarpe, aval ejn beKoqi laYasot kiwuf mufla kaze! Gali li et haKesem hamufla!"
haBaxura yanta beVajwanut: "o, aval ejn ma beKaq, beEmet, wum davar meJuxad o mulfa adoni"
Lewi, xawav weHi menasa lehastir mimenu et haKiwuf, veHeciya beXipazon: "Bitmura leKiwuf ze, alamed otax et kol sodot haJayar, kol omanuti!"
haNayara sipra lo et awer yasta, veLewi, hevin weHaja paziz midaj, aval
havin gam ki baxura zo nevona vuBayalat xuwim xadim. Aqen, lo raca laxzor bo
miMilato. Ho limed ota beMewex jamim, weHafqu leXodawim, weHafqu leWanim,
et jediyotav, vekamuvan wehi hajta talmita meyula!

veKaq, hajta laMaqshefa harishona.


* - ani lo jodeya im omrim / kotvim: 'maqshefa' o 'meqashefa', cariq livdok...